Avís Legal

En Badatours.es nostra major preocupació és l’empleno de la normativa vigent, entre la qual destaca, la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa volem informar-li a continuació de la Política de Privadesa implantada per BADATOURS.ES La navegació per la nostra Web no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació alguna respecte a la seva identitat. En el supòsit que l’usuari ens subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats conforme als preceptes, les limitacions i els drets recollits en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials BADATOURS.ES. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en el formulari i a través del correu electrònic existent a la Web de BADATOURS.ES, consenten de forma clara, exacta i inequívoca les condicions que seran detallades a continuació. Les consultes tenen caràcter confidencial, i per això BADATOURS.ES, assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari, client o visitant de tot moment. BADATOURS.ES, assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre el client, usuari o visitant. Així mateix, es compromet a tractar amb extrema diligència la informació personal que el client, usuari o visitant pugui facilitar a BADATOURS.ES. Protecció de Dades BADATOURS.ES, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recaptades a través de www.Badatours.esson objecte de tractament automatitzat o no, i s’incorporen a fitxers de titularitat de BADATOURS.ES, que és així mateix l’entitat responsable dels expressats fitxers, amb la finalitat de que puguin ser utilitzats amb una finalitat comercial, de personalització i activitats pròpies del seu objecte social de l’empresa BADATOURS.ES, queda expressament autoritzada per al tractament, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting amb l’objectiu de personalitzar les seves ofertes al perfil individual de l’usuari. L’emplenament de formularis inclosos en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a BADATOURS.ES, implica el consentiment exprés del client, usuari o visitant a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de BADATOURS.ES El client, usuari o visitant pot exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a info@autocarsadatours.es o correu ordinari al domicili social de BADATOURS.ES, c/Benavente nº 17 Poligono mes rouge 08397 pineda de mar Barcelona (Espanya), o per qualsevol un altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del client, usuari o visitant que exerciti qualsevol dels anteriors drets. BADATOURS.ES, conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació comercial amb l’usuari per complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats. Seguretat de la informació BADATOURS.ES a empleat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i substracció de les dades de caràcter personal facilitats pel client, usuari o visitant. No obstant això, el client, usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Totes les interaccions entre els clients, usuaris o visitants i BADATOURS.ES, es desenvolupen sobre un servidor segur. El client, usuari o visitant utilitza el nostre servidor segur en emplenar un formulari o enviar correus electrònics. Secret professional Les comunicacions privades entre els clients, usuaris o visitants i el personal de BADATOURS.ES, a través de www.badatours.es són confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques (contrasenyes incloses) i mitjançant estrictes controls interns. Solament l’usuari i el personal de BADATOURS.ES, tenen accés al contingut dels missatges intercanviats entre els mateixos a través de www.badatours.com. Els serveis tècnics de BADATOURS.ES, solament tenen accés a la informació de contacte i de la data i hora de cada comunicació, si escau, però no tenen accés algun al contingut del text que escriu o enviï el client, usuari o visitant. Per motius de seguretat, BADATOURS.ES, elimina la informació concreta remesa pel client, usuari o visitant una vegada que s’hagi fet innecessària. Si el client, usuari o visitant desitja conservar una còpia d’aquesta informació, haurà d’imprimir-la i guardar-la pels seus propis mitjans. Ús de cookiesLa pàgina Web de BADATOURS.ES podrà utilitzar a qualsevol moment “cookies” per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús de la Web, així com possibilitar el normal funcionament d’alguns serveis. Les cookies que utilitza són anònimes i en cap cas es refereixen a les dades personals de l’usuari d’Internet, ni es pot accedir mitjançant les mateixes a les dades del disc dur de l’usuari. Cessió d’informació personal a tercers BADATOURS.ES, no cedeix ni proporciona la informació personal dels seus clients, usuaris o visitants a tercers. Aplicabilitat a altres llocs web Ha de tenir-se en compte que BADATOURS.ES, no disposa de control algun ni ostenta responsabilitat alguna sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web. Utilització de l’adreça de correu electrònic del Client BADATOURS.ES, pot remetre correus electrònics al client, usuari o visitants una vegada aquest faciliti la seva adreça i sota les condicions expressament acceptades per aquest. En protecció de la privadesa del client, usuari o visitant, aquest disposa de control absolut sobre la recepció d’aquests correus. Així, el client, usuari o visitant pot optar per no rebre la major part dels tipus de comunicacions de BADATOURS.ES, marcant l’apartat corresponent en la seva informació de compte, o seguint les instruccions que figuren clarament en cada correu electrònic enviat. A continuació es recullen els diferents tipus de comunicacions que BADATOURS.ES, pot remetre-li periòdicament:

 

Remetem a tots els clients, usuaris o visitants nous un correu electrònic de benvinguda a fi de verificar la contrasenya i identificar al client. També remetem correus d’actualització del lloc i dels serveis. Els clients, usuaris o visitants no poden donar-se de baixa d’aquests enviaments.

 

BADATOURS.ES, pugues així mateix posar-se en contacte amb el client per correu electrònic o telèfon per resoldre dubtes en relació amb qualsevol servei que hagi contractat.

 

Ofertes especials, els clients, usuaris o visitants poden rebre ocasionalment informació sobre productes i serveis, ofertes especials i butlletins de notícies. Els clients poden donar-se de baixa d’aquests enviaments.

 

Correcció/Actualització de la informació personal: Si la informació de registre que el client, usuari o visitant faciliti és errònia o ha canviat, podrà corregir-la o actualitzar-la prement el botó “Modificar”, corresponent.

 

Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades BADATOURS.ES, es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, sempre conformement a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en www.badatours.com. Els canvis que afectin al tractament de dades personals es comunicaran també als interessats per correu electrònic. L’usuari entén que accepta les condicions establertes de forma clara, expressa i inequívoca en la Política de Privadesa precedent, prement el botó ENVIAR DADES que es troba en els diferents formularis de recabación d’informació o en enviar correus electrònics a la nostra adreça Web.

En Badatours.esnuestra major preocupació és l’empleno de la normativa vigent, entre la qual destaca, la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa volem informar-li a continuació de la Política de Privadesa implantada per BADATOURS.ES

La navegació per la nostra Web no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació alguna respecte a la seva identitat. En el supòsit que l’usuari ens subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats conforme als preceptes, les limitacions i els drets recollits en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials BADATOURS.ES.. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en el formulari i a través del correu electrònic existent a la Web de BADATOURS.ES, consenten de forma clara, exacta i inequívoca les condicions que seran detallades a continuació. Les consultes tenen caràcter confidencial, i per això BADATOURS.ES, assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari, client o visitant de tot moment. BADATOURS.ES, assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre el client, usuari o visitant. Així mateix, es compromet a tractar amb extrema diligència la informació personal que el client, usuari o visitant pugui facilitar a BADATOURS.ES.

 

Protecció de Dades

 

BADATOURS.ES, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recaptades a través de www.Badatours.esson objecte de tractament automatitzat o no, i s’incorporen a fitxers de titularitat de BADATOURS.ES, que és així mateix l’entitat responsable dels expressats fitxers, amb la finalitat de que puguin ser utilitzats amb una finalitat comercial, de personalització i activitats pròpies del seu objecte social de l’empresa BADATOURS.ES, queda expressament autoritzada per al tractament, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting amb l’objectiu de personalitzar les seves ofertes al perfil individual de l’usuari.

L’emplenament de formularis inclosos en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a BADATOURS.ES, implica el consentiment exprés del client, usuari o visitant a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de BADATOURS.ES